Auto

May be different in case of conflicts !

Cer permisiunea de a utiliza camera de bord și mă angajez să transmit materialul înregistrat reprezentantului desemnat al organizatorului,în fiecare zi a cursei, până la afișarea rezultatului provizoriu.

I am requiring for permission to use on-board camera and I undertake to give the recorded material to the designated representative of the organizer each competition day until publishing temporary results.

Comentariile sunt închise.