Auto

Taxe / Entry Fee

Cu publicitatea obligatorie / With the optional publicity

(Fara publicitatea obligatorie / Without the optional publicity

Taxa se majoreaza cu 50%j / Pay at the Administrative check +50%)

According to the payment schedule in the Guide and the Suplementary Regulations.

Asigurarea terte personae / Insurance

Inclus in taxa de participare!/ Included in Entry fee!

Loc service pt.masina de concurs (30 m2) / Basic service plate/vehicle(30 m2 area)

Inclus in taxa de participare!/ Included in Entry fee!

Suprafata suplimentara service(30 m2) / Additional service area (30m 2)

Sticker masina service,permis intrare parc service / Service vehicles, service vehicle entry permission (Windshield sticker)

Rulote, Motorhome-ok /Trailers,Motorhomes,Promotional Vehicles / day

10 EURO

Dimensiuni Lxlxh Rulote, Motorhome-ok / Dimensions Lxlxh Trailers,Motorhomes,Promotional Vehicles

Concurentul și sportivii declară.prin semnarea formularului de înscriere.că vor participa la eveniment pe propriul risc și nu vor avea nici o pretenție din partea organizatorului. De asemenea, aceștia se declară dispusi unei posibile teste de alcool, dopaj sau droguri. Informațiile furnizate pe formularul de înscriere sunt adevărate, iar vehiculul și toate părțile componente îndeplinesc cerințele regulamentelor FRM și, în consecință, Regulamentelor Internaționale FIM,FIM-E . Prin semnarea respectivei cereri de inscriere în concurs, concurenții vor fi de acord ca operatorul de sistem GPS sa furnizeze datele organizatorului.

The participants and the crew of signing the entry form declare that they start at their own risk and any claim against the directors can not be supported. They further declare that they will submit themselves for a possible alcohol, doping or drug test. The information given in the application form is true and the car and its components compliance to the FRM rule book, and through the requirements of International Sports rules FIM,FIM-E. With the signing the entry form of particular race, contestants agree that GPS system operator give their data to the organizer, leader of the race.

Comentariile sunt închise.